Τράπεζα Πειραιώς: Συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα

Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα καθώς και τον ορισμό των εκπροσώπων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της τράπεζας, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ως εξής:

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη
-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & C.E.O.
-Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος
-Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
-Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
-Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι
-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος
-Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή
-Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου

Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Θεόδωρος Μυλωνάς του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Jiři Šmejc, του Jiři , Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Konstantin Yanakov, του Periklis Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν. 3723/2008
-Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα

Εκπρόσωποι Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010
– Σολομών Μπεράχα, του Αλβέρτου
– Αικατερίνη Μπερίτση, του Κωνσταντίνου

Επιπλέον η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι τα πρόσωπα που ορίσθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Τράπεζας ως εκπρόσωποί του είναι ο κ. Σολομών Μπεράχα και η κα Αικατερίνη Μπερίτση.

Πηγή: euro2day.gr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s