Καταγγελία του Δρ. Μιχαήλ Μικιόζου για παραδικαστικό κύκλωμα Ρόδου και παρατυπίες μελών ΔΕΠ

 

10.06.12 –  Το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Δημοσιεύουμε την καταγγελία ολόκληρη και απλώς παραλείπουμε τα ονόματα των αναφερομένων από τον κ. Μιχάλη Μικιόζο. Οι αναφορές απευθύνονται στην κορυφή της Δικαιοσύνης και αναμένουμε τη συνέχεια:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΜΙΚΙΟΖΟΣ
20.05.2012

Προς
τον αξιότιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

για πολλοστή φορά εκπλήττομαι από την απόφαση της εισαγγελέως να βγάλει «λευκές περιστερές» τους πολλαπλώς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρυτάνεις κ.ά.

Συγκεκριμένα:
1.
Η μια δικογραφία (Α.Β.Μ 2007/… μετά από έγγραφη καταγγελία μου) αφορούσε στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ εκλογή του … (ήμουν και συνυποψήφιός του, για να έχω έννομο συμφέρον και για να αποδείξω του λόγου και των εγγράφων το αληθές!) στη βαθμίδα του καθηγητή. Η κ. εισαγγελέας, χωρίς να μελετήσει τα στοιχεία που κατέθεσα,
τον απάλλαξε, γιατί, δήθεν, δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία και μάλιστα, σκόπιμα και με περισσό δόλο ή, επιεικέστερα, από παντελή άγνοια, διαφοροποίησε, σκόπιμα, πιστεύω, ή από παραπλάνηση, βάσει ψευδών στοιχείων, που της προσκόμισε ο ΑΠΑΤΕΩΝ …. τα όσα κατήγγειλα.

Ο …. ο οποίος έγινε αιτία να απολυθώ, με παράνομο τρόπο (σημειωτέον ότι δικαιώθηκα πανηγυρικά από το διοικητικό Εφετείο Πειραιώς!) εξελέγη στις βαθμίδες Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή, χωρίς να κατέχει βασικό τίτλο σπουδών, πλήρως αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα, είναι δάσκαλος διετούς φοίτησης, το magister του δεν αναγνωρίστηκε ως πτυχίο αντίστοιχο από το ΔΙΚΑΤΣΑ (τον υποχρέωσαν να δώσει 7 (επτά) μαθήματα, για να είναι το πτυχίο του αντίστοιχο προς αυτά των Φιλοσοφικών Σχολών (συνημμένο 1), άρα δεν έχει κανονικό πτυχίο!!!).

Πρέπει να σας ενημερώσω, επειδή η κ. εισαγγελέας παραβλέπει ή ερμηνεύει τον νόμο, κατά το δοκούν (βλέπε συνημμένο έγγραφο 2, σελίδα 3 ΕΠ.) ότι βάσει του άρθρου 14 του Ν.1268/82, παράγραφος 1 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παραγρ. 26 του Ν.2083/92) «προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος». Επίσης σύμφωνα με έγγραφο του ΤΠΔΒΜΘ «Β2/2068/6.6.2001:

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.1268/82, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμου της Αλλοδαπής…». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6, Ν 2083/92 και άρθρο 1 Ν2517/97 παράγραφος 4 «Μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 2 (δύο) μηνών… υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων….».

Δεν εξετάσθηκε ΠΟΤΕ στα μαθήματα που τον υποχρέωσαν να δώσει!!! Την ίδια μέρα, κατά παράνομο τρόπο, το ΔΙΚΑΤΣΑ του αναγνωρίζει το διδακτορικό του!!!

Χωρίς βασικό πτυχίο δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει το διδακτορικό του!!!

Πώς έγινε αυτή η εξαίρεση για τον ….; Η κ. εισαγγελέας αποφαίνεται ότι έχει πτυχίο και ότι το διδακτορικό του είναι συναφές με το αντικείμενο, για το οποίο εξελέγη. Εγώ δεν αναφερόμουν στη συνάφεια του διδακτορικού του προς το γνωστικό του αντικείμενο, αλλά στη μη αναγνώριση του βασικού τίτλου, και συνεπώς στην παράνομη αναγνώριση του διδακτορικού του, αφού δεν είχε βασικό τίτλο πτυχίου πλήρως αναγνωρισμένο!!!

Η κ. εισαγγελέας το παρέβλεψε αυτό και τον έβγαλε «αθώα περιστερά»! Σκόπιμα; Με παραπλανητικά στοιχεία και έγγραφα που της προσκόμισε; Συμπέρασμα: Όπως
πάντα, σε ό,τι αφορά υποθέσεις του Παν/μίου Αιγαίου, οι εισαγγελείς και δικαστές στη Ρόδο αθωώνουν τους ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ή δεν τους παραπέμπουν καθόλου (ακραία
περίπτωση Αρνησιδικίας!).

Γιατί δεν με μηνύουν, εφόσον τους κατήγγειλα ψευδώς; Γιατί αυτεπαγγέλτως οι εισαγγελείς δεν με εγκαλούν; Είτε τους αθωώνουν, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία, είτε με βούλευμα! Διαπλοκή δικαστικής εξουσίας και ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ Πανεπιστημιακών.

Ερωτήματα:
Μήπως υπάρχουν δικαστικοί που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά του Παν/μίου Αιγαίου;
Μήπως υπάρχουν δικαστικοί υποψήφιοι διδάκτορες στο Παν/μιο Αιγαίου; Εύλογα τα ερωτήματά μου!

Απόδειξη:

Η σύζυγος του εισαγγελέα …. εξελέγη μέλος ΔΕΠ …. (με το πατρώνυμο της …. όταν ο …. ήταν Εισαγγελέας…. Συγκάλυψε το θέμα της ύποπτης πυρκαγιάς …. (επισυνάπτω, συνημμένο 3, το κείμενο της εφημερίδας …. –Τρίτη 9 Δεκεμβρίου …– που αναφέρεται στον βίο και στην πολιτεία του … Έτσι εξεδιώχθη …. Τώρα, η τύχη των εγγράφων – καταγγελιών μου βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα …. !!! Άνισος αγώνας… Στημένος αγώνας…

(Παρακαλώ για την άμεση παρέμβαση σας! Ξέρω ότι έχω δίκαιο 100%).

 

2. Η άλλη δικογραφία (ABM Α2007…) (μετά από καταγγελία μου) αφορούσε στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ εκλογή του …. (ήμουν επίσης συνυποψήφιός του, για να έχω
έννομο συμφέρον και για να αποδείξω του λόγου και των εγγράφων το αληθές!) στην βαθμίδα του καθηγητή. Η κ. εισαγγελέας, χωρίς να μελετήσει τα στοιχεία που
κατέθεσα, τον απάλλαξε κι αυτόν, γιατί, δήθεν, δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία!

Και εδώ, διαπιστώνω, σκοπιμότητα και δόλο από την πλευρά της κ. εισαγγελέως, η οποία με απαξιώνει συνεχώς, είτε στο ακροατήριο (επισυνάπτω προηγούμενο έγγραφό
μου προς εσάς, συνημμένο 4), είτε παρουσία του δικηγόρου μου στο γραφείο της! Φαίνεται δυσανασχετεί, επειδή της αναθέτω δουλειά… και την κουράζω…

Με αντιμετωπίζει με αρνησιδικία ή με σκόπιμη απόκρυψη των πραγματικών καταγγελιών μου!!! Συγκεκριμένα, ο …. εξελέγη ΠΑΡΑΝΟΜΑ, γιατί είναι φυσικομαθηματικός με διδακτορικό στην αστρονομία και εξελέγη για να διδάξει διεθνείς σχέσεις!!! (Συνημμένο 5).

Ερώτηση:
ποια, λοιπόν, είναι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το διδακτορικό του …. Πώς η κ. εισαγγελέας συμπεραίνει ότι εγώ καταγγέλλω πως δεν έχουν οι
δύο ….. πτυχία; (συνημμένο 2, σελίδα 3). Δεν κατήγγειλα αυτά! Για τον …. θα μπορούσε να υπάρχει συνάφεια, αν αναφερόμασταν σε διαπλανητικά πανεπιστήμια, λόγω
διδακτορικού του στην αστρονομία… Ο …. χωρίς πλήρως αναγνωρισμένο βασικό πτυχίο, αναγνωρίζει ΠΑΡΑΝΟΜΑ, την ίδια μέρα που δεν αναγνωρίζεται το βασικό του
πτυχίο (Magister), το διδακτορικό του! Δεν έθεσα για τον …. θέμα συνάφειας με το γνωστικό του αντικείμενο! Αυτό είναι κακή ή σκοπίμως λανθασμένη ερμηνεία της κ.
εισαγγελέως!

Επίσης, η κ. εισαγγελέας συσχετίζει άσχετες υποθέσεις μεταξύ τους: Πώς αντιπαρέρχεται το γεγονός ότι με 6 (έξι) εισαγγελικές εντολές και μάλιστα με παρέμβαση
του τ. Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κ. Σανιδά, χωρίς επιφυλάξεις, θα πρέπει να δοθούν πτυχία, διδακτορικοί τίτλοι και λοιπά έγγραφα που ζητώ; (Συνημμένο 2, δικογραφία Α 2007/1735) και (Συνημμένο 6, εντολές εισαγγελέων).

Πώς αθωώνει τον π. Πρύτανη …. τον τ. Πρύτανη …. (γιατί είναι δήθεν αγνώστου διαμονής!:), ή γιατί εκλητεύθη λανθασμένα, όπως της επέβαλαν να παραδεχθεί
(η κ. εισαγγελέας) οι δυο συνήγοροι του …. που, σημειωτέων, έκαναν φροντιστήριο νομικής στην κ. εισαγγελέα της έδρας …. και στην Πρόεδρο;

Σημειώνω με έμφαση ότι και οι δυο ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί παραδέχθηκαν ότι δεν γνώριζαν κάποιο έγγραφο του Αρείου Πάγου που προσκόμισαν οι
δύο συνήγοροι! (Γέλια από συνηγόρους και ακροατήριο…). Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω “τερτίπια” και με συνεχείς τεχνητές αναβολές αθωώνει η κ. εισαγγελέας τους
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ λόγω παραγραφής… Γιατί δεν ζητάει η κ. εισαγγελέας από το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ) να γίνει αντιπαραβολή των εγγράφων που καταθέτω με τα πρωτότυπα του ΔΙΚΑΤΣΑ; Έτσι θα έχει τα επαρκή στοιχεία που δήθεν λείπουν από τη δικογραφία! (έτσι θα αποδειχθούν οι πλαστογραφίες στις υπογραφές των προέδρων του ΔΙΚΑΤΣΑ που έκαναν οι απατεώνες “μαϊμού” καθηγητές!!!).

Σας είχα επισυνάψει, αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, τη μηνυτήρια αναφορά μου, στην οποία υπάρχουν τα “πτυχία” των ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ πανεπιστημιακών! Αυτά τα έχει και τα
«μελετάει!;» η κ. εισαγγελέας… Είμαι σίγουρος ότι σε αγαστή συνεργασία με τον εισαγγελέα …. θα τους αθωώσουν και τους άλλους καταγγελθέντες ή έθεσαν ήδη την
υπόθεση στο αρχείο…

Ελλάς το μεγαλείο σου! Βαλε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα! Τους καταγγέλλω (κκ. …. για κακοδικία) και όλους τους εμπλεκόμενους, μέλη ΔΕΠ …., και ζητώ ως
Έλλην φορολογούμενος πολίτης να υπάρξουν δικαστές στην Ελλάδα κατά το «υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο!».

Το κατεστημένο παραδικαστικό κύκλωμα …. Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα. εξεδίωξε και ατίμασε τον εντιμότατο, τότε Πρόεδρο Πρωτοδικών …. γιατί ήταν ακριβοδίκαιος και
αδέκαστος!!! Αυτό το παραδέχονται όλοι οι δικηγόροι τους οποίους ρώτησα!!!

Με κάθε εκτίμηση
Δρ. Μιχαήλ Ν. Μικιόζος

μικιοζος καταγγελία το Παρασκήνιο page 1

μικιοζος καταγγελία το Παρασκήνιο page 2