Φωτογραφίες από ελληνικά σχολεία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες από Ελληνικά σχολεία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η χώρα πάλευε να επιβιώσει από τις θηριωδίες των Ναζί. Η άρνηση των γερμανών να πληρώσουν τις αποζημιώσεις και το υποχρεωτικό δάνειο κρατούσε κλεμμένα Ελληνικά χρήματα στη Γερμανία και άφηνε τα παιδιά των Ελλήνων σε αυτές τις συνθήκες, όταν τα Γερμανικά σχολεία και η βιομηχανία αναπτύσσονταν και με αυτά τα Ελληνικά χρήματα. Αυτά τα Ελληνικά χρήματα χρηματοδότησαν το “Γερμανικό Θαύμα”.

These are some sample images from Greek schools after World War II, when the country was struggling to survive after the Nazi atrocities on people and destruction of infrastructures. German denial to pay war compensations and the mandatory loan kept stolen Greek money in Germany and left Greek children in such conditions, when German schools and industry were growing with Greek money. This stolen Greek money funded the so called “German miracle”.
Advertisements