Τσουχτερά πρόστιμα σε πέντε ελληνικές τράπεζες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα 60.000 ευρώ στην Alpha Bank, 40.000 ευρώ στην Eurobank, 35.000 ευρώ στην Πειραιώς και από 20.000 ευρώ στην Εθνική και την Attica Bank

Πρόστιμα ύψους 175.000 ευρώ σε πέντε τράπεζες επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διότι δεν κατάρτισαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 31.3.2012.

Συγκεκριμένα επέβαλε πρόστιμα 60.000 ευρώ στην Alpha Bank, 40.000 ευρώ στην Eurobank, 35.000 ευρώ στην Πειραιώς και από 20.000 ευρώ στην Εθνική και την Attica Bank.

Πηγή: voria.gr

Advertisements