Σκάνδαλο Hellas Power, Energa: η αιτία ήταν απλά μια ανώνυμη καταγγελία!

Θα θυμάστε το σκάνδαλο των Hellas Power & Energa που οδήγησε στη σύλληψη των Αριστείδη Φλώρου, Αχιλλέα Φλώρου και Βασίλη Μηλιώνη πριν μερικούς μήνες (link).

Η ίδια η ΡΑΕ, έστω και καθυστερημένα, στην απόφασή της τον Οκτώβριο του 2012 με την οποία ανακαλούσε την άδεια λειτουργίας της Hellas Power ανέφερε χαρακτηριστικά:

” Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ, η ως άνω εταιρεία, κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προέβη σε συστηματικές και κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στους αρμόδιους διαχειριστές, και ιδίως ως προς τις πληρωμές και τις οικονομικές εγγυήσεις που όφειλε να παρέχει κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, την καταβολή εκκαθαρισμένων και ληξιπρόθεσμων χρεώσεων χρήσης συστήματος και δικτύου, καθώς και την παροχή εταιρικών, οικονομικών και άλλων στοιχείων προς τη ΡΑΕ, προκειμένου η Αρχή να ασκήσει τις κατά νόμο αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4001/2011″.

Και απαριθμούσε τις συντελεσθείσες παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου στις οποίες υπέπεσε η Hellas Power ως εξής (δείτε όλη την απόφαση με τα σχετικά στοιχεία και το σκεπτικό εδώ) :

  1. Μη καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου
  2. Μη προσκόμιση εγγυήσεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
  3. Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης και παροχής στοιχείων στη ΡΑΕ σχετικά με τη μεταβολή του ελέγχου της εταιρείας

Τώρα όμως (Μάης 2013), φαίνεται πως  “νέα στοιχεία” δείχνουν πως τελικά η αιτία για όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ανώνυμη καταγγελία !

Πράγματι, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Deal News  φαίνεται πως αρκούσε μια ανώνυμη καταγγελία στις 17.1.2012 για να παγώσουν πέντε μέρες αργότερα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο εταιριών για χρέη προς το Δημόσιο δηλαδή, την απόδοση του «χαρατσιού» των ακινήτων, οφειλή όμως που για τις δύο εταιρίες ηλεκτρικού ρεύματος δεν είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη. Μέχρι σήμερα το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει εισπράξει το ποσό των 90 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμο στις ελληνικές τράπεζες.

Το ρεπορτάζ της Deal News αναφέρει επίσης ότι “η «αποκάλυψη» του θέματος για τις δύο εταιρίες έγινε τη στιγμή της μεταβίβασής τους στην Worldwide Energy Ltd. και, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται τώρα στη δικογραφία, οι νέοι μέτοχοι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών για να καταβάλουν τα χρήματα”.

Μας λέει δηλαδή το ρεπορτάζ ότι πάνω ακριβώς που οι δύο εταιρίες ήταν έτοιμες να μεταφέρουν τα χρήματα από το χαράτσι στο Ελληνικό δημόσιο (που δεν ήταν ούτε καν ληξιπρόθεσμα), λόγω μιας ανώνυμης καταγγελίας μπλοκαρίστηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και για αυτό δεν μπόρεσαν τελικά να πληρώσουν.

(Προσοχή: δεν πρόκειται περί πλάκας… )

Advertisements