Οι γενικοί γραμματείς της ΔΗΜΑΡ παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση;

Ερώτηση:

Οι γενικοί γραμματείς της ΔΗΜΑΡ παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση;

Ή κόλησαν στο ΜΕΛΙ;