Εξώδικο “κραυγή αγωνίας” του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ προς τη ΔΕΗ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η κίνηση του ομίλου Σιδενόρ, του μεγαλύτερου εν λειτουργία χαλυβουργικού ομίλου της χώρας και θυγατρικού του ομίλου Βιοχάλκο να αποστείλει εξώδικο στη ΔΕΗ για το βιομηχανικό ρεύμα έχει πολλαπλή σημασία: σηματοδοτεί τη συμπαράταξη του βιομηχανικού παραγωγικού ιστού της χώρας στο αίτημα για μείωση του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το οποίο εξαναγκάζεται αυτή τη στιγμή η βαριά βιομηχανία να αγοράζει από τη ΔΕΗ. Στέλνει μήνυμα ότι η βαριά βιομηχανία βρίσκεται στο όριο – εάν δεν το έχει ήδη ξεπεράσει – της ανηκέστου βλάβης.

Υπογραμμίζει τη σύμπλευση των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών κυρίως σε δύο γραμμές.

Πρώτον ότι η βαριά ενεργοβόρος βιομηχανία πρέπει να τιμολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (στην περίπτωση της χαλυβουργίας μεγάλη κατανάλωση τις βραδινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα) κάτι που αποτελεί και ρυθμιστική υποχρέωση της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι η βαριά βιομηχανία πρέπει να τιμολογείται όχι με το συνολικό λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ το οποίο πιθανόν να περιλαμβάνει μια σειρά από αναποτελεσματικότητες και σπατάλες, αλλά εν προκειμένω με το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών της μονάδων.

Και δεύτερον ότι τα κόστη που δημοσιοποίησε η ΔΕΗ μετά την απόφαση της διαιτησίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμά της, αμφισβητούνται ως αδιαφανή, υπέρογκα και μη αντικειμενικά.

Πηγές του ομίλου Σιδενόρ ξεκαθαρίζουν ότι η κίνηση της βιομηχανίας έχει χαρακτήρα κραυγής αγωνίας από μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τα λειτουργικά κόστη και να επιτύχει εξοικονόμηση στα κόστη της για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Ως σοβαρή και συνεπής επιχείρηση ωστόσο διαπιστώνει και έχει χρέος απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους της και τους εργαζομένους της, ότι το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί θέμα επιβίωσης: με τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, η μοναδική διέξοδος είναι η λύση των εξαγωγών. Ωστόσο με τα κόστη ενέργειας στα επίπεδα που χρεώνει η ΔΕΗ, η εταιρεία οδηγείται για μια ακόμη χρονιά στο να καταγράψει ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Η τελευταία αυτή κίνηση της Σιδενόρ για το ρεύμα αποτελεί ευθύνη του ομίλου ενώπιον όλων των κοινωνικών εταίρων και κυρίως ενώπιον των εργαζομένων του ομίλου.

Υπό την έννοια αυτή το εξώδικο του ομίλου Σιδενόρ αποτελεί μια κορυφαίας σημασίας κίνηση, συνυπολογιζόμενου και του γεγονότος ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέχρι τον Ιούνιο στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα, την επαναβιομηχάνιση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αύξηση του συνεχώς φθίνοντος μεριδίου της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (15,1% το 2013 από 15,5% το 2012).

Τα κύρια σημεία του εξώδικου του ομίλου Σιδενόρ, προς τη ΔΕΗ τα οποία αποκαλύπτει το Capital.gr είναι τα εξής:
1) Η ΔΕΗ είναι μονοπώλιο με υπερδεσπόζουσα θέση. Ειδικά στην αγορά των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών η ΔΕΗ αποτελεί τον μοναδικό εκ των πραγμάτων προμηθευτή σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς διαθέτει την αποκλειστικότητα σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες βάσης (λιγνιτικές) όπως μάλιστα αυτές λειτουργούν το βράδυ και τα σαββατοκύριακα. Για αυτό το λόγο η ΔΕΗ έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

2) Η ΔΕΗ όφειλε να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις βασικές αρχές τιμολόγησης της ΡΑΕ και του κώδικα (εξατομικευμένη τιμολόγηση των μεγάλων πελατών με ιδιαίτερα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά). Βάσει αυτών των αρχών η ΔΕΗ υποχρεώνεται να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος στα προσφερόμενα τιμολόγια – και όχι το τυχόν λογιστικό, το οποίο μάλιστα μειώνεται όσο πιο σταθερό και προβλέψιμο είναι το φορτίο των καταναλωτών, παρέχοντας μάλιστα και σχετική έκπτωση

3) Η ΔΕΗ δεν διαπραγματεύτηκε με τις εταιρείες του ομίλου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς ουδέποτε προσήλθε με προσφορά για  προμήθεια σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές τιμολόγησης παρά τις συνεχείς οχλήσεις … παρέλειψε να προτείνει στις εταιρείες του ομίλου εξατομικευμένα τιμολόγια, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιρειών … αγνόησε και εξακολουθεί να παραγνωρίζει το θετικό καταναλωτικό προφίλ των εταιρειών, επιμένει δε στην πρόταση ομαδικών τιμολογίων που προσφέρονται οριζόντια σε όλους τους πελάτες ΥΤ

4) Στη διαιτησία ΔΕΗ Αλουμίνιον, στέλεχος της ΔΕΗ παραδέχθηκε ότι «στην κατηγορία των καλύτερων πελατών (πιο ελκυστικοί με κριτήριο να υποστηρίζουν τη ΔΕΗ στη μείωση της αιχμής) ανήκουν οι πελάτες στην ΥΤ που μπορούν να προγραμματίσουν το προφίλ τους κατά τρόπο ώστε να καταναλώνουν περισσότερο τη νύχτα και λιγότερο τις ώρες αιχμής

Διαιτησία
Ειδικά για τη Διαιτητική Απόφαση της υπόθεσης ΔΕΗ Αλουμίνιον, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές καθώς όπως αναφέρεται η απόφαση καταλήγει σε ορισμένες κρίσιμες παραδοχές για την ανάδειξη του πραγματικού κόστους της ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές:

α) Επιβεβαιώνεται το καθήκον της ΔΕΗ να προτείνει τιμολόγια με βάση τις ρυθμιστικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΡΑΕ και οι Κώδικες που ισχύουν

β) Καταρρίπτεται εμφατικά και ομόφωνα (συμπεριλαμβανομένες και της διαιτητού που όρισε η ΔΕΗ) ο ισχυρισμός πως το κόστος προμήθειας ενός μεγάλου βιομηχανικού πελάτη ισούται με την εκάστοτε Οριακή Τιμή του Συστήματος)

γ) Επιβεβαιώνεται η στενή σχέση που συνδέει τις μεγάλες βιομηχανίες έντασης ενέργειας με την τροφοδοσία τους από μονάδες βάσης συνεχούς λειτουργίας, και ότι αυτές είναι οι λινγιτικές μονάδες που ανήκουν αποκλειστικά στη ΔΕΗ

Τα εργοστάσια της Sovel και της Σιδενορ λειτουργούν κατά τον κρίσιμο χρόνο (βράδυ Σαββατοκύριακα) και συνδέονται afortiori με λιγνιτικές μονάδες βάσης.

δ) Λόγω της αποκλειστικής σύνδεσης  των εργοστασίων με λιγνιτικές μονάδες  βάσης η μόνη ρυθμιστικά σύννομη τιμή που μπορεί να προσφέρει η ΔΕΗ για την τροφοδοσία τους ισούται κατ’ ανώτατο όριο με το κόστος της ΔΕΗ για τη λειτουργία των μονάδων αυτών

ε) Για πρώτη φορά κατά τρόπο διαφανή ανεξάρτητο και δίκαιο καθώς και με εμπεριστατωμένη τεχνική καιοικονομική τεκμηρίωση υπολογίστηκε στα 36,6 ευρώ η μεγαβατώρατο πλήρες κόστος της ΔΕΗ για να προμηθεύσει καταναλωτές φορτίων βάσης μέσω των λινγιτικών υπολογίστηκε για το χρονικό διάστημα 1.7.2010 και εφεξής στα 36,6 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να αντανακλάται στο ανταγωνιστικό σκέλος της χρέωσης ηλεκτρισμού στους συγκεκριμένους καταναλωτές.

ζ) Αντιθέτως κάθε απόπειρα της ΔΕΗ μεταγενέστερη της διαιτητικής απόφασης και μάλιστα σε διάστημα λίγων ημερών από την έκδοσή της να παρουσιάσει τα κόστη λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής σε υπέρογκα ύψη απορρίπτεται καθώς έγινε με παντελή έλλειψη προσήκουσας και αντικειμενικής τεκμηρίωσης.

ε) Η διαιτητική απόφαση συνιστά τη μόνη διαφανή, ανεξάρτητη και δίκαιη εκτίμηση του κόστους της ΔΕΗ να προμηθεύσει καταναλωτές φορτίων βάσης μέσω λιγνιτικών μονάδων βάσης, όπως οι εταιρίες του ομίλου, καθώς βασίζεται σε εκτενείς και εμπεριστατωμένες τεχνικές και οικονομικές αναλύσεις ενώ αφορά στο χρονικό διάστημα από 1.72010 μέχρι 31.12.2013 και ανέρχεται στα 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα

στ) Αποδεικνύει τον καταχρηστικό, ρυθμιστικά μη σύννομο και εν γένει παράνομο χαρακτήρα των τιμολογήσεων τις οποίες αυθαιρέτως επέβαλε η ΔΕΗ προς τις εταιρείες καθ όλο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οι χρεώσεις είναι προδήλως υπέρογκες και υπερβαίνουν αδικαιολόγητα το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ

ζ) Σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές η τιμή των 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα εντάσσεται στο εύρος των μέσων χρεώσεων για προμήθεια σε βιομηχανίες με αντίστοιχα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Ειδικά στην περίπτωσή μας η ως άνω τιμή είναι η ανώτατη δυνατή διότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στα ωφελήματα που απολαμβάνειη ΔΕΗ και το σύστημα εν γένει ως προς τη σταθερότητά του από τη λειτουργία των μονάδων μας

Σημειώνεται ότι το φορτίο νύχτας για τα εργοστάσια του ομίλου Σιδενόρ ανέρχεται σε 200MW, ισχύς ικανή να διατηρήσει σε λειτουργία ένα λιγνιτικό εργοστάσιο το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα στη διάρκεια της ημέρας, το ίδιο εργοστάσιο να χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ για την προμήθεια άλλων καταναλωτών με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Εάν αντίθετα κλείσουν τα εργοστάσια, η λιγνιτική μονάδα θα πρέπει να κλείσει το βράδυ, γεγονός που θα ζημιώσει ολόκληρο το σύστημα.

Καταλήγοντας ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ τονίζει ότι όπως προκύπτει από μελέτη που επιφυλάσσεται να καταθέσει η ανώτατη ρυθμιστικά επιτρεπόμενη τιμή για το ανταγωνιστικό σκέλος ενέργειας που αντανακλά και το μεταβλητό κόστος πρέπει να είναι 34 ευρώ η μεγαβατώρα. «Η τιμή αυτή εκτός από τη μόνη νόμιμη είναι και η μόνη που διασφαλίζει οριακά στην παρούσα συγκυρία τη συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων μας και κατ επέκταση τη βιώσιμη παρουσία μας στην ελληνική επικράτεια»σημειώνει η κομβικής σημασίας παρέμβαση του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.

Advertisements