Τι συμβαίνει εκεί στη Eurobank με την υποχρεωτική μετάβαση στο SEPA?

 

Με το Ν. 3862/2010, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

eurobank epixeiriseis 2

Με το νόμο αυτό γίνεται υποχρεωτική από 1/2/2016 η χρησιμοποίηση του προτύπου ISO 20022 XML από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι δρομολογούν ή λαμβάνουν μεμονωμένες μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις που ομαδοποιούνται προς διαβίβαση και εφόσον ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής ή πολύ μικρή επιχείρηση.

Όλες οι επιχειρήσεις δηλαδή έχουν υποχρέωση από 1/2/2016 να επικοινωνούν στην τράπεζά τους τις μαζικές πληρωμές τους, περιλαμβανομένης και της μισθοδοσίας τους, με το πρότυπο ISO 20022 XML, κι όχι με τους μέχρι σήμερα τρόπους επικοινωνίας που είχε η κάθε τράπεζα (συνήθως ήταν κάποιας μορφής αρχείο txt ).

eurobank epixeiriseis

 

Ήδη η Alpha Bank έχει δημιουργήσει ειδικό εργαλείο ( link ) για να υποστηρίξει τη μετάβαση στο πρότυπο ISO 20022 XML.

Αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή PayAll application με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται μαζικά τις πληρωμές τους.

Μέχρι στιγμής πάντως η Eurobank φαίνεται δεν έχει λάβει σαφή θέση στο θέμα.

Απλά ενημερώνει έναν έναν τους εταιρικούς της πελάτες πως θα πρέπει μόνοι τους να υλοποιήσουν το εργαλείο μετατροπής στο νέο πρότυπο ISO 20022 XML !

 

Tags: SEPA, EUROBANK, πρότυπο ISO 20022 XML, Alpha Bank, File Conversion, 1/2/2016, Νόμος Ν. 3862/2010, EC Κανονισμός 260