Μπέττυ Μπαζιάνα ΕΔΙΠ: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη!

 

Του Τάσου Ευαγγελίου

Η κα Περιστέρα Μπαζιάνα είχε διαβεβαιώσει στο παρελθόν ότι ουδεμία ρύθμιση την αφορά προσωπικά ως προς την πανεπιστημιακή της πορεία της όμως η εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με το ΦΕΚ της Μεγάλης Δευτέρας δείχνουν έναν μεθοδευμένο σχεδιασμό.

betty EDIP

Μια απλή καταγραφή των τελευταίων 8 ετών δίνει την εικόνα μια ζηλευτής εξέλιξης. Η συνομήλικη του Πρωθυπουργού, κα Μπαζιάνα ξεκίνησε ως καθηγήτρια πληροφορικής σε Γυμνάσιο (ΠΕ 19).
Και η συνέχεια έχει ως εξής:

– Επί Πρωθυπουργίας του Γ. Παπανδρέου, η τότε υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, υπογράφει την πρώτη απόσπαση της κ. Μπαζιάνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

– Το 2013, ο τότε υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανανεώνει την απόσπασή της στο ΕΜΠ και μάλιστα δύο φορές.

– Το ίδιο έπραξε και ο διάδοχός του Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ με την ανάληψη της πρώτης φορά Αριστερά κυβέρνησης, ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς μεριμνά για την διατήρηση των αποσπάσεων στο ΕΜΠ.

– Τον Αύγουστο του 2016, η κ. Μπαζιάνα, κάνει αίτηση προκειμένου να διδάξει, ως συμβασιούχος Πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και επιλέγεται από το Ίδρυμα διαθέτοντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντας που έχει αποκτήσει καθώς και την απαραίτητη διδακτική προυπηρεσία σε ΑΕΙ, δηλαδή στο ΕΜΠ

– Το ίδιο έτος το υπουργείο Παιδείας περνά σειρά διατάξεων μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να γίνουν ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με τροποποίηση του νόμου το 2017 δίνεται η δυνατότητα να συσταθούν και θέσεις στα ΑΕΙ για να μεταταγούν οι εκπαιδευτικοί (άρθρο 33 του 4386/2016-Μάιος 2016). Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμους και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) (άρθρο 66 του 4415/2016 Σεπτέμβριος του 2016).

– Με το ΦΕΚ 496/Γ/2017 του Μαΐου 2017, η κα Μπαζιάνα μετατάσσεται, και γίνεται διοικητική υπάλληλος στο ΕΜΠ, βάσει των μεταβατικών διατάξεων της κινητικότητας (αρθ. 18 του ν. 4440/2016).

Ως επιστέγασμα όλων των παραπάνω τη Μεγάλη Δευτέρα το ΦΕΚ 1225 εντάσσει την κ. Μπαζιάνα σε οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και σε μόνιμη θέση της Α Βαθμίδας, ΠΕ κατηγορίας του Τομέα «Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του ΕΜΠ

 

πηγή

tags: Μπέττυ Μπαζιάνα, Περιστέρα, ΕΔΙΠ